Kiểm tra 1 tiết chương 4,5 10 cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hồng Thắm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 26-04-2012
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 2409
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên……………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp :10………….. … Môn :Vật Lý10 (45Phút )

I.Trắc nghiệm: (6đ). ( ĐỀ 01)
Câu1: Một lượng khí xác định, được xác định bởi bộ ba thông số:
A. áp suất, thể tích, khối lượng. B. áp suất, nhiệt độ, thể tích.
C. thể tích, khối lượng, nhiệt độ. D. áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

Câu2: Khi vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất
A. Động năng và thế năng của vật giảm B. Động năng và thế năng của vật tăng
C. Động năng tăng, thế năng giảm D. Động năng và thế năng không đổi
Câu3: Trong hệ tọa độ (P, T) đường biểu diễn nào sao đây là đường đẳng tích?
A. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ.
B. Đường hypebol
C. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm P=P0
Câu4:Chọn câu sai trong các câu sau.Động năng của vật không đổi khi vật:
A.Chuyển động thẳng đều. B.Chuyển động với gia tốc không đổi.
C.Chuyển động tròn đều. D.Chuyển động cong đều.
Câu5: Trong quá trình đẳng tích thì áp suất của một lượng khí xác định
A. Tỉ lệ thuận với bình phương của nhiệt độ tuyệt đối.
B. Tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
C. Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ.
D. Tỉ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ tuyệt đối.
Câu6: Đối với một lượng khí xác định có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối tăng hai lần thì áp suất:
A. giảm 2 lần B. tăng 4 lần C. không đổi D. tăng 2 lần
Câu7: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
A.HP. B.MW. C.KWh. D.N.m/s.
Câu8: Một ô tô khối lượng 1000kg chuyển động với vận tốc 80km/h .Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?
A. 3,2.106J B. 2,52.104J C. 2,42.106J D. 2,47.105J
Câu9. Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo là:
A. 0,5 W. B. 5W. C. 50W. D. 500 W.
Câu10: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động theo PT x = 2t2 -4t +3 (m).Độ biến thiên động lượng của vật sau 3s
là:
A. 26kg.m/s B.24 kgm/s C.14kgm/s D. 22kgm/s
Câu12:Đun nóng đẳng tích một khối khí ở nhiệt độ tăng 10C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu của khí có giá trị là:
A.360C. B. 760C. C. 780C. D. 870C.
II. Tự Luận: (4đ).
Bài Toán 1:(2đ).
Một vật có khối lượng 20 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4 m/s từ độ cao 1,6 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Hãy tính:
Động năng, thế năng, cơ năng của hòn bi tại lúc ném.)
Độ cao cực đại mà hòn bi đạt được.
Tìm vị trí vật có động năng bằng thế năng.
Bài 2 (2 điểm)Bơm không khí ở áp suất 1 atm vào một quả bóng cao su, mỗi lần nén pittông thì đẩy được 100 cm3. Nếu nén 60 lần thì áp suất khí trong bóng là bao nhiêu?. Biết thể tích bóng là 3 lít. Cho rằng trước khi bơm bóng thì quả bóng không có không khí và khi bơm nhiệt độ không đổi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Họ Vàtên………
Môn :Vật Lý10CB (45Phút ) Lớp10…………..
I.Trắc nghiệm: (6đ). ( ĐỀ 02)
Câu1: Một ô tô khối lượng 1000kg chuyển động với vận tốc 80km/h .Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?
A. 2,47
No_avatar

Bài này có vài chữ bị lỗi mong ad sớm khắc phục 

 
Gửi ý kiến