Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Minh Tự
Giới tính Nam
Đơn vị trường thpt Thoi Lai
Tỉnh/thành Thanh pho can tho
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này