Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Bùi Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Website https://hongthamvp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu a
Xác thực bởi Phan Văn Việt, Lê Quang Tuấn
Đã đưa lên 320 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4676 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 145 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 659836 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này