Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Quang Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TUANLEQUANG
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Giới thiệu Giáo viên Tiếng Anh tại trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tuấn, Phan Văn Việt
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 24 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3307 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này