Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Yo Ha Mi
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Nguyễn Trường Tộ
Tỉnh/thành Phú Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 106 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 83 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này