Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lai Van Giap
Giới tính Nam
Đơn vị truong thpt nong cong 3
Tỉnh/thành thanh hoa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 67 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này