Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Huỳnh Khanh
Giới tính Nam
Đơn vị sgu
Tỉnh/thành tphcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 97 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này