Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tohoanvy200787
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Liên Chiểu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Nguyễn Thị Diện, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 873 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2766 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này