Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Si Ma Cai
Quận/huyện Huyện Si Ma Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Tôi là giáo viên vùng cao
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1113 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1578 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này