Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trúc Kha
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Sơn Hà
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu hi hi hi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3498 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7451 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này