Thông tin thành viên

735200.jpg";i:1;i:171;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Website https://blogvatly.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cầm Bá Thước
Quận/huyện Huyện Thường Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Là Giáo viên dạy môn Vật Lý trường THPT Cầm Bá Thước. Thành tích: Chưa có nhiều
Xác thực bởi Trương Thị Hoà, Nguyễn Ngọc Tuấn
Đã đưa lên 128 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3702 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 121 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90755 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này