Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn Thanh Hoài
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Lạc Thủy C
Tỉnh/thành Hòa BÌnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 40 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này