Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Hướng Dương (Lê Thiện Đức - GV Toán - Buôn Đôn - Daklak)
Xác thực bởi cdv Nguyễn Trường Tộ, Nguồn Sáng
Đã đưa lên 569 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 380 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 164 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56783 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này